I anledning af PDK’s 25-års jubilæum blev der afholdt reception i Politidirektør Hanne Bech Hansens Parolesal og sunget jubilæumskoncert i Christians Kirke.

Dagen blev afsluttet med middag, hvor tidligere og nuværende kormedlemmer incl. ledsagere samt enkelte honoratiores festede til den lyse morgen.

Læs om PDK’s historie her